Giờ Vàng 19h-22h

Bắt đầu từ ngày 28/06/2015 BICA áp dụng chương trình GIỜ VÀNG - GIÁ TỐT. Time: 19h-22h. Tất cả các cuộc gọi tư vấn, đặt hàng trong GIỜ VÀNG sẽ có ưu đãi giá đặc biệt hoặc quà tặng, áp dụng cho tất cả các sản phẩm hiện đang được BICA cung cấp.
Gồm: MÁY VẬT LÝ TRỊ LIỆU, MÁY TẠO OZONE KHỬ ĐỘC THỰC PHẨM, MÁY TẬP THỂ THAO, BÀN BÓNG BÀN...Comments